• Telefoon: 06-2737 9283
  • info@vbcoaching.nl

Traject

Elk traject start met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Een traject wordt altijd zorgvuldig afgestemd op jouw wensen en behoeften. Je bepaalt samen met de coach jouw persoonlijke situatie en doel. Vervolgens maken jullie gezamenlijk een plan van aanpak hoe dat doel bereikt gaat worden en op welke termijn. Testen zoals een beroepskeuzetest of een persoonlijkheidsvragenlijst (PAPI3) kunnen onderdeel uitmaken van dit plan. Als jullie beiden vinden dat het klikt en het eens zijn over de aanpak kan het traject van start gaan. De nuchtere en praktische aanpak in een VBcoaching-traject is te herkennen aan:  

 

• Het bieden van structuur
• Het opmaken van de balans
• Het stellen van doelen
• Het plannen van acties
• Het bespreken van ervaringen
• Het bewaken van de voortgang
• Het geven van ondersteuning en feedback.

 

Door actief te luisteren en de juiste vragen te stellen, door te spiegelen en te confronteren, te inspireren en te motiveren, en door geduld, aandacht en humor worden deze doelen bereikt.  

 

Kosten:

 

De kosten van een VBcoachingtraject hangen af van de specifieke vraagstelling, wensen en doelgroep.